Figero System
Figero System Strona Główna FAQ i Wyszukiarka Mapa Serwisu Kontakt Panel Użytkownika
Witamy na stronie Systemu Figero - Panel Użytkownika
W jaki sposób działa system Figero?

System Figero składa się z Czterech podstawowych modułów:
  • Szkielety (układy stron) - zapisane są w nich podstawowe informacje dotyczące podziału graficznego i funkcjonalnego stron. Są one nierozerwalnie związane z szablonami graficznymi stron. Dzięki szkieletom możemy wyodrębnić przestrzenie na których wykorzystamy elementy interaktywne lub elementy powtarzające się w różnych wersjach szablonu graficznego serwisu, tzw. kontenery.
  • Kontenery - kontenery są elementami blokowymi (graficznymi i/lub tekstowymi) które możemy wstawiać w wybrane miejsca w szkielecie strony. Są to głównie elementy powtarzające się takie jak menu, sondy, formularze, bannery itp. Dzięki nim na podstawie jednego szkieletu możemy stworzyć kilka wersji funkcjonalnych strony.
  • Szablony - są to elementy pomocnicze przypisujące Kontenery do wybranych miejsc w szkielecie strony, dzięki czemu uzyskujemy szablon graficzny który możemy już przypisywać do wybranych stron naszego serwisu
  • Strony - są to podstawowe elementy składające się na serwis internetowy. Dzięki pojedynczym stronom tworzymy strukturę serwisu internetowego. Do każdej strony musimy przypisać szablon graficzny dzięki czemu treść strony (artukułu) zostanie umieszczona we właściwym miejscu projektu graficznego. 
Aby ułatwić zarządzanie parametrami stron/serwisu internetowego zastosowano pewną formę dziedziczenia. Dotyczy ona takich elementów stron jak Kaskadowe Arkusze Styli CSS, Skrypty JavaScript (dla sekcji HEAD strony) oraz wszystkie pozostałe metatagi z sekcji HEAD strony.

Dziedziczenie jest realizowane w ten sposób że na górze hierarchi znajdują się wartości parametrów zapisane dla serwisu internetowego, potem dla szkieletu, następnie dla szablonu i na końcu dla pojedynczej strony www. Dzięki temu wartości parametrów zdefiniowane dla serwisu internetowego są automatycznie przypisywane dla pojedynczych stron www, chyba że dokonano ich modyfikacji na niższym poziomie w hierarchi dziedziczenia.

Jeżeli dokonano zmian w parametrach sekcji head, to dla wyświetlanej strony będą obowiązywać wartości ustawione dla elementu położonego najniżej w hierarchi.

Jeśli np.: w parametrach serwisu internetowego ustawiono tytuł strony "MOJA STRONA" a w szablonie zmieniono tytuł na "OFERTA" a w samej pojedynczej stronie zmieniono tytuł na "Produkt" to przy wyświetlaniu strony ostateczną wersją jest tytuł "PRODUKT" gdyż znajduje się najniżej w hierarchi. Jeśli natomiast nie zdefioniowano by wartości parametru dla pojedynczej podstrony to tytuł przybrałby wartość "OFERTA" zapisaną w szablonie strony itd...

Jeśli chodzi o style CSS i skrypty JavaScript to dziedziczenie odbywa się na zasadzie dopisywania ich zawartości do zawartości ustawionej wyżej w hierarchi dziedziczenia a nie nadpisywania zawartości jak to miało miejsce dla metatagów.
Jesteś w: Opis systemuInformacje podstawowe-» W jaki sposób działa system Figero