Figero System
Figero System Strona Główna FAQ i Wyszukiarka Mapa Serwisu Kontakt Panel Użytkownika
Witamy na stronie Systemu Figero - Panel Użytkownika
Wdrażanie systemu

       Aby umieszczenie Państwa serwisu WWW w internecie przebiegało prawidłowo a w konsekwencji zakończyło się pełnym sukcesem, niezbędne jest przeprowadzenie profesjonalnego wdrożenia serwisu internetowego. Proces wdrożenia serwisu wraz z projektem graficznym opiera się na kilku elementach:

1. Rozmowy wstępne
       Rozmowy wstępne są realizowane w postaci spotkania z konsultantem systemu Figero. Na ich podstawie zostaną ocenione Państwa potrzeby i zostanie przygotowana oferta handlowa. Podczas tych rozmów zbierane są szczegółowe informacje na temat funkcjonalności Waszego przyszłego serwisu internetowego i możliwości przygotowania materiałów wyjściowych do jego stworzenia

2. Podpisanie umowy
       Jest to spotkanie z konsultantem systemu Figero, na którym zostanie Państwu przedstawiona szczegółowa umowa na wykonanie kompletnego projektu serwisu internetowego wraz ze specyfikacją oraz umowa i regulamin na usługę dostępu do systemu Figero. Po zatwierdzeniu specyfikacji i podpisaniu wszystkich dokumentów  prace nad Państwa serwisem internetowym zostaną rozpoczęte.

3. Wykonanie projektu graficznego
      Wykonanie (lub dopasowanie istniejącego) projektu graficznego następuje na podstawie zatwierdzonej przez Państwa specyfikacji. Po upływie 3 do 7dni zostanie Wam przesłany odnośnik do wykonanego przez grafika projektu graficznego.  Na tym etapie możecie zlecić dokonanie drobnych poprawek dotyczących wyłącznie projektu graficznego.  Na zaakceptowanie tego projektu macie 24 godziny. Jeżeli w tym czasie nie prześlecie swojej opinii na adres email Waszego konsultanta to przyjmuje się, że akceptujecie bieżący projekt graficzny.

4. Umieszczenie treści w serwisie internetowym klienta
       Po akceptacji projektu graficznego następuje faza wprowadzania materiałów graficznych i tekstowych dostarczonych przez Was wraz ze specyfikacją serwisu internetowego. W zależności od rozbudowania serwisu internetowego może to zająć od 3 do 14dni. Wszystkie dostarczone teksty są formatowane i umieszczane na stronie a zdjęcia i elementy graficzne  są dodatkowo skalowane i optymalizowane pod kątem wymagań Waszego serwisu. O zakończeniu tego etapu zostaniecie powiadomieni przez konsultanta.

5. Zakończenie prac
       Gdy prace nad Państwa serwisem zostaną zakończone i tym samym Wasz serwis będzie w całości dostępny w internecie, konsultant systemu Figero umówi się z Wami na spotkanie w celu:
  • otrzymania pisemnego zatwierdzenia odbioru serwisu internetowego,
  • dostarczenia faktury za wykonane usługi,
  • przeprowadzenia krótkiej, kilkunastominutowej prezentacji dotyczącej obsługi i możliwości systemu Figero
6. Czynności dodatkowe
       Abyście Państwo w pełni mogli wykorzystać możliwości systemu Figero, na firmowej stronie systemu pod adresem http://figero.net została udostępniona  jego pełna dokumntacja.
       Jeżeli jednak z jakichkolwiek względów chcielibyście  aby zostało przeprowadzone indywidualne szkolenie  z jego obsługi musicie skontaktować się z waszym konsultantem i złożyć doatkowe zamówienie. Indywidualne szkolenie z obsługi systemu Figero jest płatne dodatkowo i może być przeprowadzone w siedzibie Waszej firmy/organizacji.

7. Optymalizacja serwisu pod kątem wyszukiwarek (SEO)
       Wszystkie serwisy internetowe są dostępne w internecie na tych samych warunkach, jednak mają różną oglądalność. Jest to głównie związane z popularnością ich adresu internetowego w wyszukiwarkach takich jak np.: Google.
       Google jest najpopularniejszą wyszukiwarką wszelkiej informacji, tak więc kluczową kwestią odniesienia sukcesu w internecie jest między innymi znalezienie się Waszego serwisu jak najwyżej w wynikach wyszukiwania. Aby to uczynić możecie zlecić to administratorom systemu Figero, którzy wszelkimi możliwymi sposobami będą starali się wypromować Wasz serwis przede wszystkim w wyszukiwarce Google ale także w innych wyszukiwarkach i katalogach.
       Jeżeli będziecie chcieli otrzymać ofertę na wykonanie takiej usługi, poproście Waszego konsultanta o spotkanie, na którym sporządzicie wspólnie z nim specyfikację i podpiszecie umowę na "optymalizację serwisu internetowego pod kątem wyszukiwarek".
       Umowa jest zawierana na minimalny okres 6 miesięcy. Jeżeli w tym czasie Wasz serwis znajdzie się w wynikach wyszukiwania danej wyszukiwarki (np.:Google) na pozycji określonej w specyfikacji, po wpisaniu frazy kluczowej, która również będzie dokładnie określona w specyfikacji, to będziecie o tym bezzwłocznie powiadomieni i zobowiązani w terminie do 7 dni wpłacić kwotę wskazaną na umowie.
       Jeżeli umowa zawiera również usługę monitorowania to od czasu uzyskania porządanej pozycji w wynikach wyszukiwania do końca okresu umowy Wasz serwis będzie monitorowany i w miarę potrzeb dokładniej optymalizowany, dzięki czemu jego pozycja powinna stale rosnąć w wynikach wyszukiwania lub przynajmniej utrzymywać się na danym poziomie. Za monitoring pozycji w wyszukiwarkach pobierana będzie opłata miesięczna określona w specyfikacji i umowie
        Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny po uzyskaniu rządanej pozycji w wybranej przez was wyszukiwace adres waszego serwisu spadnie poniżej wymaganej w umowie pozycji możecie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez ponoszenia kosztów w wynikających z okresu pozostałego do końca umowy.
       Należy jednak pamiętać, że adminitratorzy systemu Figero nie gwarantują Wam osiągnięcia wybranej  pozycji w danej wyszukiwarce (ani nawet znalezienia się w jej wynikach wyszukiwaia). Wynagrodzenie za wykonaną usługę jest pobierane tylko gdy Wasz serwis osiągnie okresloną pozycję w wybranej wyszukiwarce. Tak więc z tytułu podpisania takiej umowy nie ponosicie żadnych kosztów jeśli Wasz serwis internetowy nie osiągnie w ciągu 6 miesięcy pozycji wskazanej w specyfikacji


Jesteś w: Opis systemuInformacje podstawowe-» Wdrażanie Systemu